Anleitung Deutsch
Anleitung Deutsch
Anleitung Deutsch

Handleiding voor het polijstenMateriaal
Om metaal op hoogglans te kunnen polijsten, heeft u het volgende gereedschap en materiaal nodig:
  • Boormachine, buigzame as of vast geinstalleerde slijpmachine (schraag)
  • Slijpschijven voor het voorpolijsten met bijbehorende pasta
  • Slijpschijven met bijbehorende pasta
  • Fijnslijpschijven met hoogglans pasta
  • Gereedschapshouder en vanzelfsprekend geduld en de nodige vaardigheid!
Wat u nodig heeft voor het polijsten van aluminium:
1. Een voorslijpschijfSisal, Sisal-Nessel, Fibre oder Sisal-Kordel natur met zwarte Abra 153 voorpolijst-pasta.

2. Een polijstschijfNessel (b.v. doorgestikt) met bruine Rekord 855 pasta.

3. Een fijnslijpschijfMolton (b.v. doorgestikt) met blauwe Lumo 934 hoogglanspasta.
 
Wat u nodig heeft voor het polijsten van edelstaal:
1. Een voorslijpschijf Sisal-Kordel (groen, oranje of rood)of Sisal met Kiesolin 410 polijstpasta.

2. Een fijnslijpschijf Molton met blauwe Lumo 934 of groene Lumo 910 hoogglanspasta.

Wat u nodig heeft voor het polijsten van kunststoffen:
1. Een polijstschijfNessel met bruine Kiesolin 321 kunststof polijstpasta.

2. Fijnslijpschijf Molton met bruine Lumo 939 hoogglanspasta.
Wat u nodig heeft voor het polijsten van houtsoorten:
1. Slijpschijf Nessel met bruine Kiesolin 325 oder Kiesolin 327 polijstpasta.

2. Een fijnslijpschijf Molton met bruine Lumo P3 hoogglanspasta.
 
 
Voordat u met het polijsten begint, dient u op het volgende te achten:
"Aluminium nooit zandstralen!"

Bij het zandstralen worden op het materiaal minuscule kogeltjes afgeschoten. Daarbij wordt bij aluminium de oppervlakte a.h.w. opengereten en het gevolg is, dat, zelfs na het grof polijsten, kleine (zichtbare)scheurtjes over blijven, die men zelfs met fijnslijpen niet meer wegkrijgt. Als u problemen heeft met het verwijderen van lakken(b.v. op velgen en onderdelen van motorfietsen), kunt u ons gerust opbellen op Tel.: +49 (0)2043-377740

Oude verchroomde oppervlakken (aluminium, messing, staal) altijd de-metaliseren. Dit de-metaliseren van uw oude verchroomde onderdelen nemen wij graag voor onze rekening.
Wij slijpen metaal- afwerkingslagen/oppervlakken
Om een optimaal resultaat bij het polijsten te verkrijgen, moet de oppervlakte van het materiaal in meerdere stappen fijn geslepen worden, waarbij de maximale korrelgrofheid 400 mag bedragen. Het verschil in korrelgrofheid tussen de stappen mag niet meer als 100 bedragen. Als u met de hand polijst, bevelen wij u de flexibele Schleifklotz voor polijstpapier met klitbevestiging aan. Voor het polijsten met de boormachine of buigzame as, gebruikt u een Kleinschleifmop en Polivlies, Om moeilijk toegankelijke plekken en groeven te kunnen bewerken, kunt u Policap en Poliroll slijpstiften gebruiken. Voor het polijsten met behulp van een vast geinstalleerde slijpmachine (schraag), kunt u Fächerrad/Schleifmopräder gebruiken. Het metaaloppervlak mag vóór het polijsten géén lak, eloxal, chroom of andere deklagen bevatten.
 
Wij polijsten aluminium

Als u het materiaal (zoals boven beschreven) heeft voorbereid, kunt u met het slijpen/polijsten beginnen. Voor de eerste stap neemt u een vóórslijpschijf ( Sisal, Sisal-Nessel, Fibre oder Sisal-Kordel- natur) en en spant deze op uw gereedschapshouder ( Aufspanndorn). Op zijn beurt wordt deze weer op de boormachine gemonteerd.

Aluminium voorslijpen
Aldus wordt de Abra 153 voorpolijstpasta op de Sisal voorslijpschijf aangebracht: U laat uw boormachine of buigzame as met de reeds aangebrachte voorslijpschijf draaien. U houdt gedurende 2 seconden de voorpolijstpasta aan de draaiende schijf en oefent hierbij heel weinig druk uit. geleidelijk in zich op. Na 10 minuten is de voorslijpschijf als het ware ingewerkt en hoeft u alleen nog maar om de twee minuten een beetje pasta bij te voegen.

Aluminium polijsten
Nu brengt u de Rekord 855 pasta op de Nessel U houdt gedurende 2 seconden de pasta aan de draaiende schijf en oefent hierbij heel weinig druk uit.
Nu slijpt u 30 seconden en houdt de pasta weer licht tegen de schijf; zodoende neemt de schijf de pasta geleidelijk in zich op. Na 10 minuten is de schijf als het ware ingewerkt en hoeft u alleen nog maar om de twee minuten een beetje pasta bij te voegen.

Aluminium op hoogglans brengen
Om een metaaloppervlak op hoogglans te krijgen, dient deze "opgehelderd" te worden. U brengt nu Lumo 934 op de Molton polijstschijf aan. Vervolgens heldert u het oppervlak met lichte druk op. Onmiddellijk ontstaat hoogglans. Tijdens deze procedure moet het te bewerken materiaal warm zijn, anders blijven er zwarte vlekken van het polijstmiddel over. Het beste kunt u hiervoor het materiaal eventjes in de zon leggen. Warm materiaal krijgt u, normaal gesproken, binnen enkele seconden op hoogglans. De Molton polijstschijf is de zachtste in zijn soort. Door het zgn. "ophelderen" verkrijgt u nu een spiegelachtige glans. Indien er toch nog lichte onregelmatigheden te zien zijn ( soms ook zwarte stippen), bevelen wij Ecromal, aan; dit middel reinigt, konserveert en verzorgt het op hoogglans gebrachte oppervlak. Ecromal wordt met de hand met een zachte doek aangebracht.
 
De techniek van het slijpen en polijsten
Om grote oppervlakten optimaal te kunnen polijsten, dient u de draaiende schijf met op en neergaande bewegingen over het materiaal te laten gaan. Dit doet u met zeer geringe druk. Dit gedeelte van het werk doet u net zo lang tot het materiaal een glans krijgt en geen strepen of slijpsporen meer te zien zijn. Altijd gedeelten bewerken, die niet groter als uw vuist zijn en erop letten dat het materiaal warm wordt. Door de warmte wordt de pasta op de schijf zachter en de werkzaamheid aanzienlijk vergroot. Als u kleinere objekten polijst, is het beter als u de machine in een bankschroef bevestigt en het te bewerken materiaal tegen de draaiende schijf houdt.

De snelheid (gemeten aan het oppervlak van de schijf) moet tijdens het polijsten tussen 20 und 30 m/s liggen. Bijvoorbeeld bij een schijf van 100mm diameter, zou de draaisnelheid 4000 - 6000 RPM (revolutions per minute) moeten bedragen.

Dienovereenkomstig bij:
diameter schijf -> draaisnelheid
150mm -> 2500 - 4000 UPM,
200mm -> 1900 - 3000 UPM,
250mm -> 1600 - 2400 UPM,
300mm -> 1300 - 1900 UPM

Indien u in het bezit van een boormachine of vast geinstalleerde machine met ongeveer 2800 RPM bent, moet u slijp/polijstschijven met een diameter van 150-200mm gebruiken om een optimaal resultaat te verkrijgen.
BELANGRIJK:
Nooit dezelfde schijven met verschillende polijstmiddelen gebruiken. Aub niet mixen. Ook is de combinatie schijf/pasta van belang. Optimale resultaten worden alléén dan bereikt als u zich strikt aan de hierboven beschreven aanwijzingen houdt. Als u verschillende metaalsoorten wilt bewerken (b.v. aluminium, messing, edelstaal etc.)gebruikt u ook voor elk materiaal een afzonderlijke schijf.

Voorbeeld: U wilt aluminium voorslijpen. Gebruik daarvoor aub een Sisal-Nessel-voorslijpschijf met zwarte "Abra 153" pasta. Als u later roestvrij edelstaal wilt polijsten, dient u per sé een nieuwe Sisal-Nessel-voorslijpschijf met "groene Kiesolin 410 polijstpasta" te gebruiken.
 
Alle polijstpasta`s die wij aanbieden:
Alle slijpschijven die wij aanbieden:
Alle schijven en slijp/polijstmiddelen, alsmede andere toebehoren, vindt u in onze Online-Shop

Indien u nog verdere vragen heeft, kunt u ons opbellen. Wij helpen u graag verder. Nu wensen wij u veel succes bij het slijpen en polijsten en een glanzend resultaat!

Uw Metallschleiferei Spiller